П'ятниця

26.04.2019

05:27

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Державна підсумкова атестація у загальноосвітніх навчальних закладах міста
Школа покликана освітлювати шлях знаннями, а учні мають впевнено пройти цією нелегкою дорогою навчання від 1-го до 11-го класу, крок за кроком, здобуваючи початкову, базову, повну загальну середню освіту. Першокласникам 2012-2013 навчальний рік став початком цього шляху, а одинадцятикласники вже прощаються зі школою.  

Відповідно до нормативно-правової бази у цьому році навчальні заняття в 1–11 класах завершуються 24 травня. В цей день в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста відбудеться свято «Останнього дзвоника». Після закінчення занять у 1– 4 класах організовуються навчальні екскурсії (27-30 травня), а у 5–8 і 10-х класах – навчальні екскурсії та навчальна практика (27 травня – 7 червня).

У системі загальної середньої освіти особливе значення належить державній підсумковій атестації, яка є ефективним інструментом впливу на якість освіти.

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) – це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, II, III ступенів навчальним програмам. Атестація проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах з предметів інваріантної частини робочих навчальних планів: у випускних 4-х класах – з 13 по 21 травня, у 9-х класах – з 28 по 11 червня, у 11-х класах – з 27 по 31 травня 2013 року. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України підготовлено білети і збірники завдань, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січня 2013 р. № 55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації», крім іспиту з технологій для учнів технологічного профілю.

У початковій школі атестації підлягають результати навчальної діяльності 119 учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики. Державна підсумкова атестація у 4 класі проводиться у формі контрольних робіт.

Тексти контрольних робіт визначаються за збірниками завдань для державної підсумкової атестації для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Зміст завдань для контрольних робіт сформовано відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1-4 класів початкової школи. Кожна контрольна робота проводиться вчителем початкових класів відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

Завдання державної підсумкової атестації виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривале перебування на лікуванні, участь у спортивних змаганнях, переїзд на інше місце проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у їх виконанні. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються цим учням за результатами семестрового оцінювання.

У 9-х класах державну підсумкову атестацію складатимуть 125 школярів з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології та правознавства.

Атестація з української мови проводитиметься 31 травня о 9 годині в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України по телебаченню (канал УТ-1) та радіо, з математики – 28 травня у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії.

У випускних 11-х класах державну підсумкову атестацію проходитимуть 114 учнів з трьох предметів: української мови; профільного предмета (для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням), історії України або математики (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю); предмета за вибором. При вивченні двох профільних предметів атестацію складають із одного з них замість предмета за вибором.

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводитиметься 27 травня у формі переказу без творчого завдання за текстом, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Ярмолюк А. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) і оголошеним по радіо та телебаченню в день проведення атестації.

29 травня одинадцятикласники складатимуть державну підсумкову атестацію з математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» (авт. Глобін О. І., Єргіна О. В., Сидоренко П. Б., Панкратова І. Є. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Учні 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надаватиметься право пройти атестацію в інші терміни.

Відповідно до пункту 4 Інструкції про зві­ль­нення від державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (наказ Мінмолодьспорту України від 1 лютого 2013  р. № 72/78), розділу 8 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 р. № 94 зі змінами, затвердженими наказом від 21 грудня 2009 р. № 1151) учням, які за станом здоров’я звільняються від атестації, у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис: «звільнений». У цьому випадку необхідно подати такі документи:

– заяву батьків, одного із батьків або їх законних представників;

– висновок лікарсько-консультаційної ко­місії закладу охорони здоров’я за місцем спос­тереження дитини, засвідчений печаткою закладу охорони здоров’я.

Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ керівника навчального закладу.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах).

У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту чи атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або чи атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учень брав участь в олімпіаді; з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Deutches Sprachdiplom (DSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 – німецька мова; DELF/DALF – французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (B-1, B-2) – англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова), зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.

 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 8 лютого 2010 р. № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту», для конкурсного відбору осіб, які на базі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту. Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Розрахунок середнього бала атестата за 12-бальною та 200-бальною шкалою доручається керівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Розрахунок середнього бала документа про базову загальну середню освіту здійснюється згідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 квітня 2012 р. № 1/9-326 «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту».

Середній бал свідоцтва розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з усіх предметів, виставлених у додатку до документа, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

На базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 функціонує центр проходження державної підсумкової атестації шляхом екстернату. Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат). Троє осіб міста мають можливість пройти у 2013 році атестацію за курс повної загальної середньої освіти шляхом екстернату і отримати документ про освіту.

По закінченню державної підсумкової атестації 1 червня 2013 року у загальноосвітніх навчальних закладах міста відбудуться випускні вечори. Наші випускники постануть перед вибором нового шляху – у самостійне, доросле життя. Не потрібно зупинятися перед труднощами, дорогу подолає той, хто по ній іде, а за крутосхилом, як відомо, обрії ширші. То ж щиро зичу вам зробити правильний вибір, який дасть можливість здобути омріяну професію, досягнути успіху у житті, побудувати таке майбутнє, яким зможете пишатись.

Станіслава ОЛІЙНИК, головний спеціаліст відділу освіти виконкому Острозької міської ради
№20 від 18 травня 2013 р. Категория: Освіта і виховання | Просмотров: 309 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]