П'ятниця

24.05.2019

15:51

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Досвід роботи органів місцевого самоврядування в США: кращі практики
Характеристика нормотворчої діяльності місцевих органів влади США

До системи законодавчих органів США відносяться Конгрес, Парламент штату та місцеві органи самоврядування.

Кожен штат має свій Кодекс, міста мають право затверджувати Хартії (Статути), які стають основним законодавчим документом територіальної громади. У випадку його відсутності міста користуються законодавством штату.


Особливості роботи органів самоврядування США:


- міські ради приймають на своїх засіданнях нормативно-правові акти у формі «резолюцій» (рішень);

- у голосуванні на засіданнях ради мер участі не приймає, однак має право «вето»;

- значний вплив на вирішення проблем міста мають мешканці міста. Для цього спеціалістами міської ради проводяться різноманітні опитування, анкетування, з метою з’ясування та вирішення найактуальніших проблем. Вплив населення на прийняття радою рішень здійснюється також через діяльність громадських рад, які в основному визначають та розробляють проект закону про бюджет;

- з метою захисту інтересів територіальних громад мери об’єднуються в різноманітні організації - Асоціацію мерів (НОМА), яка лобіює законодавчі ініціативи, вигідні для муніципалітетів; Муніципальної Ліги, яка об’єднує представників сіл, селищ, міст, окружних рад, і одним із завдань якої є «юридична підтримка» місцевих територіальних громад;

Нормотворча діяльність місцевих територіальних громад США зумовлена передусім децентралізацією системи управління та місцевої влади, що і є стимулюючим чинником для громади вирішувати власні проблеми шляхом прийняття рішень, особливо якщо це необхідно для покращення економічного розвитку (наприклад, прийняття місцевих податків та зборів).

У кожній місцевій раді США є юридичний відділ, який очолюється виборною посадовою особою, яка може займатися власною адвокатською діяльністю – що в Україні для державних посадовців НЕПРИПУСТИМО.

До повноважень юриста входить складання різноманітних цивільно-правових договорів (купівлі-продажу, найму, поставки, оренди «муніципального» майна, оренди земельної ділянки), складання інших документів правового характеру (претензій, позовів), участь у судових засіданнях (як у цивільних, так і в кримінальних справах). Основними ж його завданнями у місцевій раді є контроль за виконанням контрактів та за дотриманням законодавства у місті. Також, особливістю діяльності юриста муніципальної ради є те, що він здійснює «прокурорський нагляд», тобто, виступає в ролі обвинувача в суді.Система виборів депутатів у муніципалітети

Виборча система до місцевих рад як і загалом політична система США  суттєво відрізняється від української.

Серед основних відмінностей в системі виборів депутатів у міські ради можна виокремити наступні:

-    до муніципальної ради обирається 7 депутатів раз на 2 роки (у великих містах кількість депутатів зростає);

-    мер обирається раз у 4 роки;

-    до ради округу (району) обирається 3 депутати, які працюють на постійній основі (на прикладі ради округу Лукас).

Сам виборчий процес до муніципалітетів характеризується такими рисами:

-    частина депутатів обирається до міської ради від районів міста (мажоритарна система в Україні) на 2 роки, які мають право агітацію по домівках;

-    інша ж частина депутатів обирається висуванням жителів всього міста позапартійно і вони не можуть агітувати за себе по округах.

Наприклад, до міської ради Толідо обирається 12 депутатів, 6 з яких обирається висуванням від жителів всього міста на 2 роки, а ще 6 – обираються по певному району міста (виборчому округу) на 4 роки. Тобто, система виборів є змішаною. Через 2 роки знову переобираються 6 депутатів, що пройшли по одному з районів міста. В муніципальну раду м. Боулінг Грін обирається 7 депутатів: 4 – від одного з 4 районів міста, 3 – висуванням жителів всього міста.

Закономірністю в роботі депутатського корпусу муніципалітетів США є те, що всі депутати поєднують роботу за сумісництвом та отримують винагороду за свою роботу. Крім того, діє дві системи управління – «слабкого мера» - мер за сумісництвом + адміністратор; і «сильного мера», при якій мер поєднує свою роботу та адміністратора. Три - чотири рази на місяць проводяться сесії міських рад. Право голосу мають тільки депутати, мер голосувати не може, але має право на ВЕТО. Основними функціями депутатів є:

- затвердження бюджету;

- втілення рішень міської ради.

В основному в муніципалітетах США переважає позапартійна система виборів депутатів в ради, що свідчить про бажання працювати на благо народу, а не на авторитет політичної партії. Вся робота депутатського корпусу спрямована на вирішення проблем громади, а не на підвищення авторитету серед політиків.


Місцева фінансова та податкова системи

Фінансова система США серйозно відрізняється від української. Вона значно гнучкіша, мобільніша та разом з тим стійкіша до зовнішніх подразників.

1. Фінансова система в США суттєво децентралізована:

-    можливість органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та їх розміри (через рішення рад та місцеві референдуми);

-    гнучкість системи полягає в можливості місцевого самоврядування робити перерозподіл коштів між загальним фондом та бюджетом розвитку в разі гострої необхідності.

-    Трьохрівнева система сплати податків: федеральний-штат-місцеві (люди що живуть в одному місті,а працюють в іншому сплачують податки і там і там)

2. Місцеві бюджети майже повністю фінансово незалежні, дотації з федерального та державного бюджетів складають від 5 до 10 %.

3. Ключовими місцевими податками є: податок на нерухомість,податок на прибуток, податок з продажу.


Податок на нерухомість

-    система адміністрування податку на нерухомість в США прозора та зрозуміла для всіх громадян. Раз у три роки окружні органи аудиту проводять оцінку нерухомості всіх громадян та визначають суму сплати податку на нерухомість в рік. Будь які реконструкції та добудови можуть впливати на підвищення податку.

-    повна доступність (через інтернет) до інформації про всю нерухомість, її вартість, відповідно розміру податку кожного мешканця округу (району).


Податок на прибуток з доходів громадян

-його розмір встановлюється органами місцевого самоврядування та має тенденцію залежати від розміру міста: столиця 2,5%; Толідо 2,25%; 1,5% інші міста

Податок з продажу

-    даний податок сплачується зі всіх товарів, що купуються в даній громаді, його розмір встановлюється органами місцевого самоврядування і, для прикладу, в графстві Лукас штату Огайо становить 6,7 %;

-    існують також екзотичні для України місцеві податки: на москітів, на зелені насадження, на утримання вулиць, проте їх відсоток в структурі місцевих бюджетів несуттєвий, а видаткова частина має цільове використання.

Відкритість і прозорість органів місцевого самоврядування перед громадою

Відкритість органів місцевого самоврядування сільських, міських, окружних та на рівні штату перед громадою значно перевищує відкритість аналогічних органів влади в Україні.

Ось тільки частина найбільш характерних прикладів відкритості:

1)    Відкритість інформації про об’єкти нерухомості громадян, в тому числі й посадовців.

2)    Оперативне надання публічної інформації на запити. За інформацією місцевих журналістів таку інформацію можна отримати за день-два.
 
3)    Відкритість всіх заходів, які проводять органи влади, публічність цих заходів. Вільна фіксація на фото-відео. Трансляція онлайн та в прямому ефірі (на рівні штату). Відкриті та легкодоступні архіви всіх відео трансляцій з 1975 року.
 
4)    Можливість будь-якому громадянина без проблем відвідувати всі публічні заходи, які проводяться органами місцевого самоврядування.
 
5)    До всіх виборних осіб громадяни можуть звертатися у будь-який зручний для них спосіб: по-телефону, особисто, по електронній пошті. І відповіді на ці звернення отримують не в місячний строк (як в Україні), а чим найшвидше.
   
6)    Відкритість інформації про доходи посадовців, які фінансуються за рахунок платників податків.
 
Така відкритість та прозорість – це найкраща протидія зловживанням та корупції в органах місцевого самоврядування, що є дуже актуальним для України.


Співпраця влади із громадськими центрами в США

Структурно громадянське суспільство в Україні можна представити такими сегментами (соціальними інститутами, групами):

− громадські організації та об’єднання громадян;

− політичні партії, що не прийшли до влади;

− благодійні організації;

− громадські ЗМІ;

− самоврядні територіальні громади;

− трудові та навчальні колективи;

− професійні та творчі спілки;

− релігійні об’єднання.

В муніципалітетах США штату Огайо ми ознайомились із деякими позитивними практиками діяльності громадських утворень у співпраці із владою на користь громаді.

Муніципалітет Толідо. Міська влада із сильним мером, водночас активно залучає громадські організації до соціально важливих проблем міста. Через систему місцевих грантів, які у свою чергу можуть бути отримані із федеральних ресурсів, залучаються громадські організації для аналізу та розробки пропозицій щодо депресивних районів Толідо. Частина міста пустує, люди або виїхали або позбавлені житла через несплату іпотеки. Тому перед міською владою стоїть завдання перепланувати свою політику щодо цих районів. І саме громадські організації найбільш чутливі до потреб громад цих мікрорайонів беруться за виконнання функції ефективного посередника між громадою і владою.

Рада урядів Толідського регіону. Цей міжрегіональне утворення лідерів та представників урядів і громад виконує роль адвокасі інтересів місцевих громад через механізм лобіювання і аргументованого переконання інших сусідніх громад в першочерговості фінансування тих проектів яку дадуть найбільшу синергетичну користь для цього регіону. Як метод роботи в раді урядів використовується суспільних діалог.

Громадський фонд міні грантів для громад. На конкурсній основі радою фонду обираються переможці конкурсу проектів розвитку громад, які в нагороду отримують міні-гранти для виконання заявлених пропозицій. Така практика вже є в Україні, проте або носить локальний характер або не на постійній основі.

Муніципальна ліга Огайо. Недержавна організація що розробляє свої пропозиції для урядовців з метою донесення думки громад щодо запровадження корисних інновацій або запобіганню негативних тенденцій що намітились. Теж активно використовує суспільних діалогі пошук компромісу. Відстоює інтереси громад перед урядом штату. Проводить низку навчальних сесій та тренінгів з метою підвищення кваліфікації місцевих урядовців. Видає власний бюлетень і розсилку, з якої можна регулярно дізнаватись про новини громад, важливі законопроекти та дискусії щодо них, можливості для участі у конференціях, нарадах та інших спільних подіях. Утримується в більшості за рахунок внесків членів цього громадського утворення. В Україні є аналоги різного роду Асоціацій, проте вони мають більше формальний і представницький статус і менш ефективні у більшості питань адвокасі для громад чи місцевих урядів.


Система водопостачання та переробки сміття

Слід подякувати куратору програми Елізабет Балінт за те, що на наше прохання були проведені зустрічі з керівником комунальних господарств безпосередньо на території підприємств з водопостачання та на очисних спорудах. Всіх нас приємно здивувало вміле поєднання технологій на протязі століття (хоч система працює з ХІХ століття).

Слід відмітити високу якість систем водопостачання, липневої каналізації, сантехніки і дуже серйозну поступову модернізацію, вдосконалення обладнання та систем моніторингу і комп’ютерного управління.

Також, чітко прослідковується якісний взаємозв’язок у роботі органів місцевого самоврядування і громади стосовно питання формування тарифної політики на комунальні послуги з урахуванням подальшого розвитку господарських систем, значних капіталовкладень у реконструкцію існуючих систем і побудову нових об’єктів господарської інфраструктури.БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН І ПРАВОПОРЯДОК В МІСТІ, РЕЗУЛЬТАТ СПІЛЬНИХ ДІЙ ВЛАДИ І ПОЛІЦІЇ

Одним із головних чинників безпеки громадян є робота поліції, відповідно її професіоналізм, технічна і фінансова забезпеченість, відповідальність і підзвітність владі і громаді.

Система влади США дозволяє на муніципальному рівні визначати чисельну кількість працівників поліції із збереженням структури та необхідним комплектуванням відповідних підрозділів.

Призначення начальника поліції мером дозволяє оперативно впливати на роботу поліції заради безпеки громадян та контролювати їх роботу радою муніципалітету.

Звітність на вимогу депутатів підвищує відповідальність та стимулює роботу поліції по виконанню покладених обов’язків щодо дотримання законодавства країни та законів місцевих органів влади. Як наслідок досягається високий рівень безпеки та правопорядку, відповідальність громади перед законом, поліції – перед законом і громадою.


СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШЕРИФА

Обрання громадою округа шерифа позбавляє залежності даної посадової особи від прямого впливу влади та вимагає постійного самоконтролю і співпраці з громадою. Високий рівень професіоналізму, комунікабельність та позитивні досягнення в минулому є факторами обрання шерифом. Підконтрольність та підзвітність громаді та раді округу забезпечує відповідний правопорядок та безпеку дорожнього руху.

Повноваження щодо утримання засуджених.

Виховні та каральні функції шерифа та його роль в системі влади є суттєвим, стримуючим чинником у попередженні злочинів та недопущенні рецидиву.

Відповідної уваги заслуговує організація диспетчерської служби шерифа, взаємодія з підрозділами пожежної охорони, лікарської допомоги та поліції, які оперативно реагують на виклики громадян, що формує довіру до шерифа та його служби, дає право раді округу забезпечувати фінансову та технічну діяльність служби шерифа.

Муніципалітет, мер та поліція, рада округу та шериф спільно забезпечують найвищі досягнення людини, її права та безпеку.


Судова система США


Судову систему США утворюють суди штату та федеральні суди.

До складу судів штату належать суди першої інстанції, апеляційної інстанції, Верховний суд. До складу федеральних судів належать районні суди, апеляційні та Верховний суд США.

Впродовж стажування вдалося ознайомитися лише із структурою окружних судів, до складу якого входять наступі відділи:

1)      загальний;

2)    випробувальний;
   
3)    домашнього насильства;
   
4)    ювенальний
   
5)    окружні суди і муніципальні суди.
   
В Огайо налічується 88 окружних судів та 100 муніципальних. Окружні суди розглядають ті справи, які не входять до юрисдикції муніципальних суддів. У муніципальних судах розглядають дрібні правопорушення, порушення дорожнього руху, справи пов’язані із виселенням, цивільні справи та кримінальні справи (місдімінори) – позбавлення волі до 1 року.

Просмотров: 521 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]