П'ятниця

26.04.2019

05:12

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Міська рада: день за днем
Середа, 22 січня:
Міський голова Олександр Шикер та начальник фінансового управління Тетяна Мацун взяли участь у погоджувальній нараді щодо розгляду проектів місцевих бюджетів області на 2014 рік, яка проходила за головування першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія Юхименка.  П'ятниця, 24 січня:
Перший заступник міського голови Віталій Ундір взяв участь у оперативному засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, яке проходило за головування заступника голови облдержадміністрації Володимира Новака. На засіданні розглядалося питання про підведення підсумків роботи Рівненської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за 2013 рік.


Заява про екологічні наслідки діяльності в результаті експлуатації котельні по вул. Лесі Українки, 1, у м. Острозі

Розділ оцінки впливу на навколишнє середовище (далі по тексту ОВНС) робочого проекту «Технічне переоснащення котельні в м. Острог по вул. Лесі Українки,1 (встановлення твердопаливних котлів потужністю 1,4 МВт) – реконструкція, виконані ВТоВ «Кантар» м. Рівне.

Замовник проекту Острозьке КП «Теплоенергія».

Метою цього проекту є: забезпечення тепловою енергією споживачів м. Острог в межах дислокації котельні; зменшення непродуктивних витрат тепла; економія паливно-енергетичних ресурсів, водних ресурсів та електроенергії.

Проект технічного переоснащення котельні передбачає встановлення двох водогрійних твердопаливних котлів «Буран-700» потужністю 0,7 МВт кожний, що працюватимуть на відходах деревини та дровах. Один котлоагрегат працює в робочому режимі, другий – для подолання пікових навантажень. К.к.д. котлів становить 75%. Видалення димових газів від кожного котлоагрегату виконано окремими коробами квадратного перерізу з ревізією в існуючі газоходи за подальшим відведенням в димову трубу діаметром 1500 мм і висотою 30 м. Для очистки продуктів згорання твердого палива встановлюються циклони ЦН-15-600х 1УП з ефективністю очистки пилу неорганічного 90%. Для подолання аеродинамічних опорів, що виникають у циклонах, проектом передбачено встановлення димосмоків Д-3,5М.

Встановлена теплова по­тужність котельні – 9,68 Гкал/год, або 11,24 МВт.

У цей час в котельні задіяні два газові водогрійні котли «Колві-1500», що після введення в експлуатацію твердопаливних переходять у резерв, або будуть використовуватися за низьких температур зовнішнього повітря (нижче -15оС). Паралельна робота робочих і резервних котлів не допускається.

Водопостачання котельні вирішується від існуючого господарсько-питного водопроводу. Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби становлять 1,19 м3/добу, на технологічні потреби – 3,27м3/добу. Зовнішнє пожежегасіння котельні вирішується від існуючих пожежних гідрантів міської водопровідної мережі. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння становить 15 л/сек.

Проектом передбачається реконструкція існуючої припливно-витяжної вентиляції з природнім побудженням повітря. Для забезпечення триразового повітрообміну в котельному залі є система вентиляції з природнім спонуканням руху повітря.

Відвід промислових умовно чистих стоків із котельні здійснюється у внутрішню систему каналізації, а з неї у міську каналізаційну мережу.

Негативний вплив об’єкта на стан навколишнього природного середовища: клімат і мікроклімат – відсутній; повітряне – максимальні викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин становлять: діоксиду азоту – 0,3380 г/с, 3,2816 т/рік; оксиду вуглецю – 0,3295 г/с, 3,196 т/рік; пилу неорганічного – 0,0482 г/с, 0,4676 т/рік; водне – відсутній; геологічне середовище – відсутній; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутній.

Розрахунок забруднення атмосфери проведений за допомогою ПК «ЕОЛ 2000 [h]» для розрахункового прямокутника 2000х2000 м з кроком 25 м з урахуванням значень фонових концентрацій. На основі проведеного розрахунку розсіювання одержані максимальні приземні концентрації діоксиду азоту, які не перевищують допустимих норм в межах розрахункового прямокутника й становлять 0,1029 ГДК.

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини й природнє середовище оцінюється як мінімальний, при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні й охоронні заходи, розробленні в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкта, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.

Рішення, прийняті проектом, в цілому дозволяють підтримувати нормативну екологічну ситуацію за рахунок встановлення в котельні економічного теплогенеруючого обладнання сучасних моделей з високим коефіцієнтом корисної дії і низькими показниками викидів забруднюючих середовищ.

Замовник зобов’язується: розробити та затвердити природоохоронні заходи; отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу; після виведення об’єкта на проектну потужність провести інвентаризацію джерел викидів і внести відповідні зміни в дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу; проводити грошове відшкодування за забруднення довкілля; визначитись із системою контролю із виконання природоохоронних заходів.

За умови відсутності наднормативної кількості викидів забруднюючих речовин, можливих серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологічного ризику об’єкта визначається як прийнятний.

Ознайомитись з матеріалами проекту ОВНС, надати запитання і пропозиції можна за адресою Замовника: 35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Лесі Українки, 1, тел. (03654) 2-23-68.

Дирекція Острозького КП «Теплоенергія»

Заява про наміри

Інвестор (замовник): Острозьке КП «Теплоенергія».

Поштова адреса: 35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Лесі Українки, 1, тел. (03654) 2-23-68.

Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): об’єкт розташований у м. Острог по вул. Лесі Українки, 1.

Характеристика діяльності (об’єк­та): технічне переоснащен­ня – ре­конст­рукція у зв’язку зі змен­шен­ням­ споживання теплової енер­гії з 2,09 Гкал/год. до 1,52 Гкал/год. за рахунок відключення частини споживачів. Це досягається шляхом встановлення в котельні двох твердопаливних водогрійних котлів типу «Буран-700» потужністю 700 кВт кожний, що працюватимуть на дровах та відходах деревини.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 554 від 27.07. 1995 р., зі змінами № 142 від 14.02. 2001 р., об’єкт внесено до Переліку видів діяльності й об’єк­тів, що становлять підвищену еколо­гічну небезпеку.

Транскордонного впливу немає.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: забезпечення тепловою енергією споживачів у м. Острог в межах дислокації котельні; зменшення непродуктивних витрат тепла; економія паливно-енергетичних ресурсів, водних ресурсів та електроенергії.

Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:

– земельних: у межах земельної ділянки існуючої котельні; енергетичних (паливо, тепло):

а) витрати палива (деревина) – 1334,0 т/рік (464 ТУП/рік);

б) надання тепла споживачам – 11,4 тис. ГДж/рік;

– водних: господарсько-побутові потреби – 1,19 м3/добу; технологічні потреби – 3,27 м3/добу;

– трудових: котельня – 10 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): транспорт підрядника при будівництві, експлуатації – транспорт замовника.

Екологічні й інші обмеження планової діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації окислів азоту, оксиду вуглецю та пилу неорганічного в атмосферному повітрі. Розглядається в одному варіанті.

Необхідні еколого-інженерна підготовка та захист території за варіантами: не потрібні.

Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

– клімат і мікроклімат – відсутні;

– повітряне – при експлуатації котельні присутні викиди окислів азоту, оксиду вуглецю та пилу неорганічного;

– ґрунт – відсутні;

Вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний. Вплив на навколишнє техногенне середовище – відсутній.

Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: тверді побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище, виробничі відходи (попіл) тимчасово зберігаються на підприємстві в закритих контейнерах із подальшим вивозом на поля в якості добрив.

Обсяг виконання ОВНС: у відповідності з ДБН А.2.2-1,2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будинків і споруд».

Участь громадськості: питання технічного переоснащення – реконструкції в м. Острог по вул. Лесі Українки,1 і матеріали робочого проекту будуть розглянуті на зборах усіх зацікавлених сторін, для чого «Заява про наміри» опубліковується в місцевій пресі.

Ознайомитись з матеріалами проекту ОВНС, поставити запитання та надати пропозиції можна за адресою Замовника: 35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Лесі Українки, 1, тел. (03654) 2-23-68.

Замовник: Острозьке КП «Теплоенергія», директор Хведась В. А.

Проектувальник ОВНС: ВТОВ «Кантар», директор Тимошицький О.В.

Просмотров: 333 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]