Вівторок

23.04.2019

05:07

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Міський бюджет на 2014 рік у деталях

Рішенням міської ради від 31 січня 2014 року № 577 «Про міський бюджет на 2014 рік» затверджено міський бюджет за доходами в сумі 40028, 8 тис. грн. та видатками в сумі 39310, 1 тис. грн.  

Формування доходної частини міського бюджету на 2014 рік проведено Міністерством фінансів України на основі реформованого податкового законодавства, норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» із змінами та доповненнями.

З урахуванням зазначених документів та керуючись статтею 64 Бюджетного кодексу України, для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальної громади, у 2014 році обсяг доходів міського  бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, обраховано в сумі 12627,5 тис. грн., а саме:

–  75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста – 12602,5 тис. грн., або ріст до факту 2013 року становить 106,8 відсотка (810,8 тис. грн.);

–  державне мито – 25,0 тис. грн.

Обсяг доходів міського бюджету, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначено в сумі 930,0 тис. грн., а саме:

– податок на прибуток підп­риємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міська рада – 4,0 тис. грн.;

– збір за провадження торговельної діяльності – 108,0 тис. грн.;

– плата за землю – 785,0 тис. грн.;

– надходження від орендної плати за користування майном, що                                                                           перебуває в комунальній власності – 23,0 тис. грн.;

– адмінштрафи та інші санкції – 5,0 тис. грн.;

– інші надходження – 5,0 тис. грн.

Індивідуальні прогнозні показники по кожному доходному джерелу розроблено з урахуванням їх реальної оцінки за попередні базові періоди та на підставі розрахунків Острозького відділення Здолбунівської ОДПІ, підприємств, установ і організацій – платників податків.

З урахуванням зазначеного, розрахунковий обсяг власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету на 2014 рік склав 13557,5 тис. грн.

Крім власних доходів загального фонду міського бюджету передбачені надходження з державного бюджету дотації вирівнювання в сумі 7944,7 тис. грн., додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 410,6 тис. грн. та низки субвенцій на загальну суму 14360,9 тис. грн., в тому числі:

– субвенція з державного бюд­жету місцевим бюджетам на вип­лату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 12192,2 тис. грн.;

– субвенція з державного бюд­жету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1851,1 тис. грн.;

– субвенція з державного бюд­жету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пі­льг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату елект­роенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транс­портних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 219,2 тис. грн.;

– субвенція з державного бюд­жету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 86,1 тис. грн.;

– субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 12,3 тис. грн.

Розрахунковий обсяг доходів спеціального фонду міського бюд­жету сформовано відповідно до статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» в сумі 3755,1 тис. грн., з яких сума податків і зборів склала 3207,6 тис. грн., а субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах – 547,5 тис. грн.

Видатки загального фонду міського  бюджету обраховано в сумі 35555,0 тис. грн., що на  2018,8 тис. грн. більше, ніж план з врахуванням змін на  2013 рік.

Міський бюджет на 2014 рік зат­верджено з профіцитом по загальному фонду  в сумі 718,7 тис. грн., напрямком використання якого виз­начено виконання зобов’язань за непогашеними середньостроковими позиками, отриманими протягом 2012 року.

Залишок непогашеної середньострокої позики станом на 1 січня 2014 року становить 1251,3 тис. грн., списання якого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року
№ 1203 «Про затвердження Порядку надання Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення» із внесеними змінами здійснюється в межах і за рахунок перевиконання доходів міського бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів, тобто в сумі 718,7 тис. грн.

Одним із основних пріоритетів формування видаткової частини міського бюджету залишається збереження соціальної спрямованості бюджету.

В 2014 році планується підвищення заробітної плати працівників установ бюджетної сфери за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати.  Обрахунок видатків на виплату заробітної плати здійснено з урахуванням:

– розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн.,  з 1 грудня – 1301  грн. на місяць;

– розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС  залишається на рівні  окладу, якій діяв протягом 2013 року – 852 грн.

При цьому, враховано кошти на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати; на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

У загальному обсязі видатків загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій з державного бюджету ) за економічною ознакою 83,1 відсотка складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями, 8,2 відсотка на  оплату енергоносіїв і комунальних послуг.

Міським бюджетом на 2014 рік на утримання закладів освіти передбачено спрямувати 13878,5 тис. грн., що на 82,1 тис. грн. більше порівняно із затвердженим обсягом видатків з врахуванням змін на 2013 рік.

За рахунок коштів по галузі «Освіта» в поточному році буде утримуватися 3 загальноосвітні заклади, 2 дошкільні заклади, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування.

 Із загальної суми видатків 11637,0 тис. грн. виділяється на оплату праці,  1510,5  тис.грн. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що менше на 2,2 відсотка касових видатків 2013 року. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховані  з врахуванням зменшення тарифів на оплату послуг теплопостачання  та природного газу.

Видатки на харчування учнів 1-4 класів та дітей в дошкільних закладах становлять 563,5 тис. грн.

Капітальні видатки по галузі «Освіта» передбачені за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на капітальний ремонт їдальні ЗОШ №1 в сумі 200,0 тис. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачаються в сумі 15786,9 тис. грн., що на 2322,3 тис. грн. або 17,1 відсотка більше затверджених видатків на 2013 рік.

Із загальної суми видатків на утримання територіального цент­ру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та цент­ралізованих  бухгалтерій передбачено 1321,8 тис. грн., що на  97,7 тис. грн. більше затверджених з врахуванням внесених змін видатків на 2013 рік.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачаються в сумі 1300 тис. грн., що складає 98,3 відсотків від загального обсягу видатків.

На проведення розрахунків за енергоносії, що споживаються територіальним центром соціального обслуговування, передбачені видатки в сумі 11,3 тис. грн. або на 2,2 тис. грн. менше затверджених видатків з урахуванням змін 2013 року.

На соціальні виплати , передбачені програмою «Ветеран» на 2014 – 2017  роки, видатки плануються в сумі 18,0 тис. грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 11,0 тис. грн., фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів – 7,0 тис. грн.

Міським бюджетом на 2014 рік  видатки на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей  визначені в сумі 166,3 тис. грн.  На оплату праці працівникам установ і закладів з питань сім’ї, молоді, жінок та дітей передбачає­ться виділити з міського бюджету 153,5 тис. грн., що складає 92,4 відсотка до загального обсягу видатків на галузь.

На заходи по реалізації міської Програми відпочинку та оздоровлення пільгових категорій дітей в літній період передбачено 5,0 тис. грн., програм підтримки молоді, сім’ї  в місті передбачено 4,5 тис. грн.

На утримання підліткових клубів за місцем проживання  спрямoвано кошти в сумі 16,0 тис. грн.

Видатки на культуру і мис­тецтво на 2014 рік передбачаються в сумі 1773,0 тис. грн., в тому числі на проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів загальнодержавного і місцевого значення спрямовується 10,7 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури планує­ться спрямувати 1657,9 тис. грн. або 93,5 відсотка від загального обсягу видатків на галузь, на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв відповідно 91,5 тис. грн. або 5,2 відсотка.

На  галузь «Фізична культура і спорт» передбачені видатки в сумі 270,0 тис. грн., що на 21,2 тис. грн.  більше уточнених призначень 2013 року.

В загальному обсязі коштів міського бюджету на 2014 рік на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань в сумі 11,0 тис. грн., виконання Програми розвитку футболу в місті Острозі на 2013-2016 роки в сумі 15,0 тис. грн., Програми «Спортивний майданчик на 2013-2014 роки» в сумі 5,0 тис. грн.

Обсяг видатків на оплату праці працівників закладів фізичної культури і спорту складе 216,0 тис. грн.,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 15,0 тис. грн.

На функціонування міської ради, самостійних відділів та управлінь виконкому Острозької міської ради передбачається спрямувати 2869,5 тис. грн., що менше порівняно із зат­вердженим обсягом видатків по бюджету 2013 року на 310,5 тис. грн. або на 9,8  відсотка.

На заробітну плату з нарахуваннями працівників передбачено 2655,9 тис. грн. або 92,6 відсотка, на оплату енергоносіїв – 104,8 тис. грн.

Видатки на утримання установ (оплату послуг зв’язку, відрядження та інші господарські витрати) становлять 108,8 тис. грн.

На виконання заходів Програми благоустрою міста спрямовано  600,0 тис. грн. На виконання заходів Програми збереження зелених насаджень міста Острога до 2015 року  спрямовано 30,4 тис. грн.

На виконання заходів Програми діяльності редакції Острозької громадсько-політичної газети «Замкова гора», щодо висвітлення питань життєдіяльності міста спрямовано 110,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2013-2017 роки передбачено 10,0 тис. грн. Видатки спеціального фонду міського бюджету обраховані в сумі 3755,1 тис. грн. За рахунок спеціального фонду міського бюджету передбачені видатки на виконання  заходів Міської програми охорони навколишнього середовища на 2012-2016 роки в сумі 11,0 тис. грн. На фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і     утриманням автомобільних доріг місцевого значення за рахунок коштів збору за першу реєстрацію транспортних засобів спеціального фонду міського бюджету передбачено 239,5 тис. грн., які затверд­жено за напрямами «видатки споживання» 224,5 тис. грн. та «видатки розвитку» – 15,0 тис. грн.

Крім того, за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах затверджено видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг в сумі 547,5 тис. грн., пов­новаження по використанню яких делегується  обласній державній адміністрації у вигляді міжбюджетного трансферту –  субвенції.

Видатки бюджету розвитку спеціального фонду затверд­жені в сумі 2461,0 тис. грн., в тому числі:

– капітальні вкладення 1220,0  тис. грн.:

– реконструкція вуличного освітлення проспекту Незалежності – 240,0 тис. грн.;

– реконструкція водопровідної мережі по вул. Набережна – 350,0 тис. грн.;

– реконструкція скверу 40-річчя Перемоги, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації– 500,0 тис. грн.;

– реконструкція пам'ятника Т. Г. Шевченку, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – 80,0 тис. грн.;

– реконструкція системи резервного живлення ВНС №2 – 50,0 тис. грн.;

– внески у статутні капітали комунальних підприємств міста  536,0 тис. грн.:

– КП «Водоканал» – 386,0 тис. грн.;

– КП «Теплоенергія» – 150,0 тис. грн.

– капітальні видатки – 705,0 тис. грн.

– капітальний ремонт житлового фонду – 155,0 тис. грн.;

– розроблення містобудівної документації міста Острога –  350,0 тис. грн.;

– капітальний ремонт їдальні ЗОШ №1 – 200,0 тис. грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ передбачено  в сумі 496,1 тис. грн. і спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 218,0 тис. грн., придбання продуктів харчування – 230,0 тис. грн., інші видатки – 48,1 тис. грн.

Обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014  зат­верджено в сумі 10,0 тис. грн.

Тетяна МАЦУН, начальник міського фінансового управління

№7 від 8 лютого 2014 р. Категория: Фінанси, податки і статистика | Просмотров: 284 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]