Середа

24.04.2019

18:50

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Острог

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Острозької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Острог»

На виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення Острозької міської ради виносить на розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Острог».

Метою прийняття проекту рішення виконкому Острозької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення па­сажирів на автобусних маршрутах загаль­ного користування по м. Острог» є не­до­пущення збитковості господарської ді­яль­ності підприємств-перевізників, які здійс­нюють перевезення пасажирів на місь­ких автобусних маршрутах загального­ користування, встановлення тарифів в еко­но­міч­но-обґрунтованому розмірі, який враховує інтереси перевізників, органів виконавчої влади (замовників послуг) та споживачів.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі протягом 1 (одного) місяця з дати оприлюднення вищезазначеного проекту рішення за адресою: 35800, м. Острог, вул. Героїв Майдану, 4, тел.: 2-22-60, 3-00-74, е-mail ostrog_amu@ukr.net.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта: веб-сторінка міської ради та міська газета «Замкова гора» за 8 травня 2015 р.

Експертний висновок постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики буде опубліковано в наступному номері газети «Замкова гора». А раніше з ним можна ознайомитись на сайті міської ради.

 

Рішення виконавчого комітету Острозької міської ради

Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Острог

З метою забезпечення без­пеки дорожнього ру­ху та якості транспортного­ обслуговування населення на автобусних маршрутах загаль­ного користування у місті Острозі, відповідно до листів ПП «Острог-Авто» від 23 квітня 2015 р. № 65 та ПП «Острогавтотранс» від 23 квітня 2015 р., які здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та наданих розрахунків, враховуючи рішення комісії з питань встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 27 квітня 2015 р., затвердженої рішенням виконкому Острозької міської ради № 129 від 19 вересня 2014 р., керуючись ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт», ст. 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підпунктом «а» пункту 2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 р. № 1175 «Про затвердження методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», виконавчий комітет Острозької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на транспортні послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за одну поїздку в розмірі:

– маршрут «Н. Місто – Центр – Автостанція» – 2,00 грн.

– маршрут «Бельмаж – Автостанція – Райлікарня» – 2 грн.

2. Затвердити аналіз регуляторного впливу та звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту згідно додатків 1 та 2.

3. Дане рішення набуває чин­ності з дня його оприлюднення.

4. Начальнику відділу внутрішньої політики та інформації Орленко Н. К. оприлюднити рішення в міській газеті «Замкова гора» та на офіційному сайті міської ради.

Рішення виконавчого комітету Острозької міської ради № 38 від 26.02. 2008 р. вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення доручити першому заступнику міського голови О. А. Логвін, а організацію його виконання – начальнику відділу економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення Г. В. Загородній.

Міський голова  Олександр ШИКЕР

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Острозької міської ради

«Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування по м. Острог»

1. Визначення та оцінка проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами та доповненнями) надані повноваження міськрадам по регулюванню (встановленню) тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху в м. Острозі.

На сьогодні регулювання тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху в м. Острозі, здійснюється у відповідності до рішення виконавчого комітету Острозької міської ради від 26 лютого 2008 р. № 38 «Про встановлення вартості проїзду пасажирів на міських маршрутах загального користування в м. Острозі», згідно з яким встановлено вартість проїзду за одну поїздку пасажира в міських автобусах у розмірі 1,00 грн.

Механізм формування та­рифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування визначається методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 р. № 1175 (надалі – Методика).

Відповідно до пункту 1.6 Методики перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

За результатами аналізу роз­рахунків тарифів на послуги­ з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування було встановлено, що в період з 2008 року – моменту встановлення тарифів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міських автобусних маршрутах загального користування, (надалі – тарифи) – ціни на паливно-мастильні матеріали збільшились в чотири рази, а також збільшились витрати на автомобільні шини, ремонт і технічне обслуговування, заробітну плату тощо.

Враховуючи вимоги чинного законодавства, згідно з якими тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес та забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, перевізники подали економічно обґрунтовані розрахунки тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті Острозі.

 В цілому було встановлено, що діючі тарифи на сьогодні не забезпечують рентабельну роботу автомобільних перевізників та покриття собівартості перевезень, що в свою чергу може спричинити зупинку роботи автобусів на міських маршрутах, погіршити технічний стан транспортних засобів перевізників, і, як наслідок, вплинути на безпеку дорожнього руху, безпеку перевезення пасажирів.

 Дія регуляторного акта буде поширюватись як на автоперевізників, так і на користувачів автомобільних послуг – пасажирів.

 2. Визначення цілей державного регулювання.

 Державне регулювання тарифів запроваджується з метою сприяння розвитку ринкової інфраструктури пасажирського автотранспорту, недопущення необґрунтованого підвищення тарифів, покращення рівня обслуговування пасажирів, збереження контролю за тарифною політикою на ринку пасажирських автоперевезень.

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація щодо переваг обраного способу.

 В якості альтернативи до запровадженого регулювання можливо розглянути ситуацію, коли деякий час тарифи залишатимуться без зміни. У даному випадку це призведе до погіршення технічного стану рухомого складу, погіршення надання послуг автомобільним транспортом, втрати кваліфікованих працівників внаслідок недоотримання належного рівня оплати праці, що, в свою чергу, ставить під загрозу стале задоволення потреб населення та відвідувачів регіону в автоперевезеннях. Дана альтернатива є неприйнятною.

Одним з альтернативних заходів для автоперевізників могло б бути зниження витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини, поява можливості закупівлі автобусів на пільгових умовах, тощо, але зазначені питання не можуть бути вирішені на рівні виконкому.

 Тому вирішення проблеми можливо лише у випадку перегляду тарифів на перевезення пасажирів шляхом приведення їх до економічно – обґрунтованого рівня, який би забезпечив стале надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та належну реалізацію вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», згідно якого тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів.

 Отже, запровадження запропонованого регуляторного акта є обґрунтованим способом досягнення визначених цілей, та таким, що забезпечить виконання виконкому покладених на нього зобов’язань та повноважень.

4. Опис механізму та заходів, які пропонуються для вирішення проблеми.

Вказану вище проблему планується вирішити за допомогою реалізації наступного механізму, який передбачає виконання заходів щодо:

1. Запровадження цього регуляторного акта, згідно якого вартість перевезення пасажира на одну поїздку становитиме 2,00 грн. на автобусному маршруті.

2. Затвердження автомобільним перевізником вартості проїзду, яка повинна бути включена до паспорту маршруту згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 7 травня 2010 року № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту».

3. Здійснення виконкомом постійного контролю з метою недопущення збільшення автомобільними перевізниками вартості проїзду, що не відповідає тарифу, визначеному у цьому регуляторному акті.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Встановлення тарифу на перевезення пасажирів забезпечить сталу роботу автоперевізників, надасть можливість органам місцевої влади забезпечити задоволення потреб населення в автоперевезеннях, сприяти вирішенню завдань по підвищенню можливостей усіх суб’єктів підприємницької діяльності в забезпеченні потреб споживачів у послугах, залученню інвестицій в його розвиток та досягнення сталих економічних умов роботи.

В разі прийняття регуляторного акта Острозьким виконавчим комітетом будуть реалізовані повноваження, надані йому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Застосування тарифів, які встановлюються цим регуляторним актом, дозволить:

– забезпечити повноцінне та якісне надання автотранспортних послуг населенню зі збереженням належної кількості рейсів та маршрутів;

– створити економічні умови для розвитку пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах в м. Острозі;

– своєчасно забезпечувати оновлення рухомого складу перевізників;

– підтримувати належний рівень безпеки руху та пасажирів;

– забезпечити належний технічний стан рухомого складу;

– забезпечити захист населення від необґрунтованого та невиправданого підвищення вартості проїзду.

7. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується.

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу, отримання яких передбачається протягом усього терміну дії цього регуляторного акта, а саме: (табл. 1)

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на перевезення пасажирів; забезпечення пасажирських перевезень на міських маршрутах; підвищення безпеки дорожнього руху; виконання вимог законодавства.

Витрати не передбачаються

 

Суб’єкти господарювання

Беззбиткова робота автоперевізників; створення економічних умов для розвитку пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах.­

Витрати, пов’язані з виконанням пасажирських перевезень, оновлення рухомого складу тощо

Населення   

Повноцінне та якісне надання автотранспортних послуг; підвищення безпеки автоперевезень внаслідок придбання нового рухомого складу; захист від необґрунтованого та невиправданого підвищення вартості проїзду

Витрати визначатимуться платою за проїзд

 

 

8. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Цей регуляторний акт набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки його прийняття зумовлене вимогами законодавства України.

9. Показники результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності дій зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Кількість перевезених пасажирів;

2. Кількість скарг від споживачів послуг пасажирських перевезень;

3. Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирських транспортних засобів:

4. Оновлення транспортних засобів за рахунок отриманого прибутку.

Додаткові показники відстеження результативності проекту (при необхідності) можуть бути визначені під час проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

 Захід

Відповідальний за надання інформації

Відповідальний за обробку інформації

Аналіз кількості перевезених пасажирів

Відділ статистики в
м. Острозі

Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення

Вивчення кількості скарг споживачів послуг пасажирських перевезень

 

Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення

Аналіз кількості ДТП з участю пасажирських транспортних засобів

Відділення ДАІ

Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення

Аналіз інформації щодо середнього вікового цензу транспортних засобів

Автоперевіники

Відділ економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік, але не пізніше двох років після проведення базового, за результатами якого можливо здійснити порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.­

Галина ЗАГОРОДНЯ,
начальник відділу економіки, торгівлі та побутового обслуговування населення

Просмотров: 341 | Добавил: Євгенія | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]