П'ятниця

26.04.2019

16:43

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Укладення трудового договору з найманою особою – обов’язок кожного роботодавця
Законодавство України про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.   

Отже, під час укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, виникають звичайні трудові відносини, які регулюються положеннями законодавства про працю.

За загальним правилом, визначеним у статті 21 Кодексу законів про працю України, трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Деякі особливості правового регулювання трудових відносин між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, зумовлені особливим статусом роботодавця – фізичної особи-підприємця та характеризуються спрощеною системою обліку і звітності.

Згідно з статтями 24, 24-1 Кодексу при прийомі на роботу найманого працівника фізична особа-підприємець зобов’язана укласти з ним трудовий договір у письмовій формі, а також у тижневий строк від часу фактичного допуску працівника до роботи зареєструвати цей договір у службі зайнятості за місцем свого проживання (місцем державної реєстрації фізичної особи-підприємця).

Слід зазначити, що до Типового договору як під час його укладення, так і згодом, за взаємною згодою сторін можуть вноситися зміни та доповнення за умови, що вони не будуть погіршувати становище працівників порівняно з законодавством.

Як зазначалося вище, трудовий договір у цьому випадку підлягає реєстрації в службі зайнятості. Для цього фізична особа – підприємць подає до реєструючого органу три примірники договору, пред’являє паспорт, а також наступні документи: фізична особа – підприємець – свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, довідку державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності); фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг, – довідку державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності); працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи – трудову книжку, довідку державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності); особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки – довідку державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

Після проведення реєстраційних процедур служба зайнятості повертає два примірники оформленого трудового договору фізичній особі – підприємцю, яка зобов’язана передати працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору під розписку протягом трьох робочих днів з дня його отримання.

Відповідно до положень Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27. 06. 2001 р. № 554/5745, трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб-підприємців, зберігаються безпосередньо у працівників. Внесені фізичною особою до трудових книжок записи підтверджуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, який зареєстрував трудовий договір, і засвідчуються його печаткою.

З метою забезпечення виконання Кодексу законів про працю України, завдань Кабінету Міністрів України щодо повного погашення заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення державних мінімальних гарантій оплати праці та захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками проводиться відповідна робота, спрямована на підвищення рівня заробітної плати, стабілізацію її поточних виплат, створення нових та легалізації існуючих робочих місць.

Міська робоча група здійснює конт­роль через державного інспектора праці та інші контролюючі органи за дотриманням підприємствами, установами та організаціями міста усіх форм власності законодавства про працю, координує діяльність підприємств, установ та організацій щодо забезпечення легального використання роботодавцями праці найманих працівників та офіційної виплати заробітної плати.

При обстеженнях представниками міської робочої групи проводиться роз’яснювальна робота серед роботодавців та найманих працівників з приводу необхідності легалізації робочих місць та заробітної плати шляхом укладення трудових договорів.

Проте, в ході обстежень та аналізу їх результатів виявляється, що не з усіма найманими працівниками роботодавці трудові договори юридично оформляють. Вони нех­тують нормами трудового права, порушуючи таким чином законодавство України, а саме: Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими похованням», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Не укладаючи трудовий договір роботодавець або взагалі позбавляє працівника прав і гарантій, встановлених законодавством, або в разі укладання цивільно-правового договору суттєво обмежує права працівника, виводячи його з поля трудового законодавства.

Зокрема, найманим особам, які працюють без укладання трудового договору необхідно усвідомлювати, які можливі втрати. Не уклавши трудовий договір, наймана особа втрачає: трудовий стаж, пенсійне забезпечення, допомогу на випадок безробіття, виплати за листами непрацездатності, виплати у зв’язку з нещасним випадком, професійним захворюванням, щорічну оплачувану відпустку.

Наймані працівники, особливо молодь, погоджуються працювати без трудового договору за низьку заробітну плату, не усвідомлюючи важливість укладення трудового договору у письмовій формі для власного соціального захисту, не замислюючись над майбутнім. Роботодавцям вигідно працювати "в тіні", виплачувати низьку заробітну плату, не сплачувати відповідних податків та внесків до Пенсійного фонду.

За цими факторами стоїть відсутність соціального захисту та соціальних гарантій для працюючих, недонадходження податків у бюджет, внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності та нещасного випадку на виробництві.

Найманим працівникам слід знати, що укладення трудового договору у письмовій формі дає можливість перевірити особисто, чи сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду і у якій сумі, адже страховий пенсійний стаж працівнику зараховується тільки при укладенні трудового договору, оплаті мінімального страхового внеску, тобто від мінімальної заробітної плати, і, коли працівнику встановлено 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, то, відповідно, він матиме лише півроку страхового стажу.

Цей договір захищає права найманого працівника, оскільки в ньому обумовлюється розмір заробітної плати, який має бути не меншим від її мінімального розміру, визначається тривалість робочого часу та перерви (тривалість робочого часу не може перевищити 40 годин на тиждень), визначаються вихідні дні, оплачувана відпустка, що має бути не менш, ніж 24 календарні дні.

Не має значення, чи працює наймана особа за трудовим договором на підприємстві, чи в будь-якій організації незалежно від форми власності, усі наймані працівники мають однаковий правовий статус і будь-який роботодавець повинен дотримуватися усіх умов, які передбачені трудовим законодавством, колективним договором і угодами.

Питання про стан укладання трудових договорів між фізичними особами та найманими працівниками, дотримання мінімальної заробітної плати та виплати заробітної плати розглядається на засіданнях міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на які і запрошуються роботодавці, які порушують чинне законодавство в частині оплати праці, укладення трудових договорів між роботодавцем та найманим працівником.

При виявленні порушень чинного законодавства щодо укладання трудових договорів між фізичними особами та найманими працівниками відповідним рішенням комісії суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб зобов’язано укладати трудові договори з найманими працівниками та дотримуватись мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Контроль за станом укладання трудових договорів, легалізації робочих місць та рівнем виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності і надалі буде продовжено міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. При виявленні фактів порушень чинного законодавства, в частині оплати праці та не укладення трудових договорів між роботодавцем та найманим працівником, інформація буде надаватись у відповідні правоохоронні органи та державну інспекцію праці.

Галина ПЕРЛОВСЬКА, начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому
№21 від 25 травня 2013 р. Категория: Пенсії, соціальний захист і охорона праці | Просмотров: 357 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]