П'ятниця

26.04.2019

17:46

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Здорові умови праці – успішний бізнес
Кожний суб’єкт господарювання, запроваджуючи певний бізнес, не забуває про виконання працівниками роботи з дотримання ними умов охорони праці. Нагадаю, що питання охорони праці регулюється Законом «Про охорону праці» та іншими нормативно-правовими актами, яких повинні дотримуватись як юридичні, так і фізичні особи.

Так, роботодавець має створити службу з охорони праці або призначити відповідальних фахівців для виконання такої роботи. Не переймаються станом охорони праці приватні фірми, торговельні підприємства, підприємці, які використовують найману працю, не знають чи не хочуть знати про працівників, котрі б вели ділянку роботи з охорони праці.

Кожному працівникові необхідна впевненість у безпечній та нешкідливій праці. Тому керівники повинні вжити всіх заходів для поліпшення умов праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та обсягів робіт, які виконуються ними.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»).

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

 Вступний інструктаж проводиться:

– з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

– з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

– новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;

– який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

– який виконуватиме нову для нього роботу;

– відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

– на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

– для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:

– при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

– при зміні технологічного процесу;

– при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

– при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

– при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформляються наряди-допуски, наказ або розпорядження;

– при ліквідації аварії або стихійного лиха.

Скорочення витрат на заходи з охорони праці обме­жує можливості у створенні належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах та в установах. Але за принципом бумеранга це, в свою чергу, призводить до збільшення прямих і непрямих витрат на подолання наслідків аварій на виробництві, медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих.

Є очевидним, що повністю усунути ризики під час трудової діяльності, особливо на виробництві не вдається, проте зменшити їх за рахунок проведення профілактичних заходів реально і необхідно.

Зважаючи на пріоритетність життя і здоров’я людей, роботодавці не повинні заощаджувати на створенні здорових і безпечних умов праці на підприємствах та скорочувати кількість фахівців, які опікуються цими проблемами.

Роботодавці повинні усвідомлювати, що їх бізнес матиме успіх, а вони самі зможуть без остраху дивитися у майбутнє лише за умови забезпечення на робочих місцях здорових та безпечних умов праці, а отже, і збереження життя працівників.­

 З метою соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, приймаються заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці та у відповідності з нормативно-правовими актами про охорону праці, проходження навчання та перевірку знань з охорони праці та протипожежної безпеки.

Для створення безпечних умов праці необхідно постійно проводити заходи, спрямовані на належні, безпечні і здорові умови праці.

Валентина БАХОНЯ, головний спеціаліст з охорони праці-експерт з умов праці
Просмотров: 461 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]