Понеділок

22.04.2019

03:41

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Звіт про виконання міського бюджету Острога за I квартал 2013 року
Протягом 1 кварталу 2013 року до бюджету міста надійшло доходів на суму 9651,5 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 8227,9 тис. грн., а саме:   

– власні надходження – 2940,7 тис. грн., дотації вирівнювання з Державного бюджету – 2032,8 тис. грн., субвенції – 3254,4 тис. грн.

Доходна частина бюджету по власних надходженнях виконана на 112,2 відсотка до затверджених призначень на 1 квартал 2013 року та на 24,5 відсотків затвердженого річного плану доходів. Понад план отримано 320,5 тис. грн.

Виконання плану доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, доведених Міністерством фінансів України та зат­верджених міською радою, забезпечено на 112,8 відсотків. Порівняно з відповідним періодом минулого року ріст забезпечено на 9,8 відсотка (+241,0 тис. грн.)

Доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету міста надійшло на суму 240,5 тис. грн. при запланованих 225,9 тис. грн., тобто виконання затверджених показників забезпечено на 106,4 відсотка.

Із власних надходжень, податку на доходи фізичних осіб надійшло 2694,2 тис. грн., або 91,3 відсотка до загальних надходжень власних доходів та 112,9 відсотка планових призначень на 1 квартал 2013 року. Плати за землю одержано 195,0 тис. грн., або 6,6 відсотка до загальної суми власних доходів;

До спеціального фонду надійшло 1423,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 664,7 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ – 135,3 тис. грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 56,8 тис. грн., екологічного податку – 1,8 тис. грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 1,4 тис. грн., субвенцій – 563,3 тис. грн. Надходження до бюджету розвитку складаються із: єдиного податку – 540,5 тис. грн., надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 26,1 тис. грн., надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 97,7 тис. грн., податку на нерухоме майно – 0,4 тис. грн.

Протягом I кварталу 2013 року із загального фонду міського бюджету проведено видатків на суму 8636,8 тис. грн., або 89,3 відсотка до призначень на відповідний період. З них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з міського бюджету, спрямовано 5404,3 тис. грн., або 90,8 відсотка до затверджених призначень.

У структурі видатків загального фонду міського бюджету за економічною ознакою видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 4085,2 тис. грн. або 47,3 відсотка, на предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг – 129,2 тис. грн. або 1,5 відсотка, на продукти харчування – 131,4 тис. грн. або 1,5 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 841,1 тис. грн. або 9,8 відсотка, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 49,7 тис. грн. або 0,6 відсотка, поточні трансферти – 142,5 тис. грн. або 1,7 відсотка, соціальне забезпечення – 3236,8 тис. грн. або 37,4 відсотка, інші видатки – 1,8 тис. грн. та видатки на відрядження – 19,1 тис. грн. або 0,2 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.

В загальному обсязі проведених власних видатків міського бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 96,4 відсотка або 5208,0 тис. грн.

Видатки загального фонду на утримання міської ради, самостійних відділів та управлінь виконкому Острозької міської ради за I квартал 2013 року становлять – 737,4 тис. грн. або 82,9 відсотка уточнених призначень на звітний період.

В структурі видатків оплата праці і нарахування на заробітну плату складає 613,5 тис. грн. або 83,2 відсотка, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 68,0 тис. грн. або 9,2 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 50,1 тис. грн. або 6,8 відсотка, видатки на відрядження – 3,7 тис. грн. або 0,5 відсотка, інші видатки – 2,1 тис. грн. або 0,3 відсотка до загальної суми використаних асигнувань. Штатна чисельність працівників станом на 1 квітня 2013 року становить 74 одиниці, фактична – 67,75 одиниць.

На утримання установ та закладів освіти у звітному періоді передбачені асигнування в сумі 3821,8 тис. грн., використано 3638,6 тис. грн., або 95,2 відсотка призначень на звітний період та 26,7 відсотків до річних призначень.

Питома вага видатків по галузі «Освіта» в сумі видатків загального фонду бюджету міста становить 42,1 відсотка, в сумі власних видатків бюджету міста – 67,3 відсотка.

В структурі видатків загального фонду галузі «Освіта» оплата праці і нарахування на заробітну плату складає 2728,7 тис. грн. або 75,0 відсотка, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 20,5 тис. грн. або 0,6 відсотка, продукти харчування – 131,4 тис. грн. або 3,6 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 745,2 тис. грн. або 20,5 відсотка, видатки на відрядження – 12,8 тис. грн. або 0,3 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.

За рахунок коштів галузі «Освіта» в звітному періоді утримувалось 3 загальноосвітні заклади, 2 дошкільні заклади, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування.

Штатна та фактична чисельність працівників установ освіти станом на 1 квітня 2013 року становить 301,4 одиниць.

Протягом I кварталу 2013 року із загального фонду бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 3528,6 тис. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів протягом звітного періоду склали 310,7 тис. грн. В загальній сумі видатків питома вага оплати праці і нарахувань на заробітну плату склала 93,9 відсотка або 291,8 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 3,9 відсотка або 12,1 тис. грн., оплата відряджень – 0,1 тис. грн., інші виплати населенню – 2,2 відсотка або 6,7 тис. грн.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у I кварталі 2013 року використано 34,4 тис. грн. (в тому числі за рахунок субвенції із загального фонду обласного бюджету використано 19,0 тис. грн.). Штатна чисельність працівників центру становить 6 штатних одиниць, фактична 4 одиниці, в тому числі 3 одиниці фахівців із соціальної роботи.

 На фінансування видатків по утриманню підліткових клубів за місцем проживання спрямовано 4,4 тис. грн. Штатна чисельність працівників становить 1 одиницю, фактична – 0,5 одиниць.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та централізованою бухгалтерією у звітному періоді використано 263,4 тис. грн. коштів загального фонду міського бюджету. Станом на 1 квітня 2013 р. штатна чисельність працівників територіального центру становить 38,5 одиниць та централізованої бухгалтерії – 4,0 одиниць, фактична чисельність 33,25 та 4,0 одиниць відповідно.

На виконання міської Програми благоустрою міста у I кварталі 2013 року спрямовано 127,6 тис. грн., що становить 76,2 відсотка уточнених призначень на звітний період та 20,3 відсотка річних призначень.

На утримання установ культури та проведення мистецьких заходів за I квартал 2013 року використано 452,6 тис. грн. бюджетних коштів, або 95,4 відсотка призначень на звітний період та 27,7 відсотка річних призначень.

 В загальній сумі видатків загального фонду бюджету на галузь «Культура» питома вага оплати праці і нарахувань на заробітну плату склала 89,0 відсотка або 402,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 0,9 відсотка або 4,0 тис. грн., оплата відряджень – 0,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10,1 відсотка або 45,7 тис. грн.

Штатна та фактична чисельність працівників закладів культури станом на 1 квітня 2013 року становить 49,5 одиниць, в тому числі 6 одиниць, які утримуються за рахунок спеціального фонду.

На утримання закладів та проведення заходів з фізичної культури і спорту в звітному періоді використано 53,1 тис. грн. або 70,7 відсотка призначень на звітний період та 22,5 відсотків до річних призначень.

Кошти спеціального фонду в сумі 862,4 тис. грн. спрямовано на:

– поповнення статутних капіталів ко­му­нальних підприємств – 22,6 тис. грн., на будівництво Свято-Миколаївської церкви – 15,0 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 28,0 тис. грн., капітальний ремонт закладів освіти – 343,1 тис. грн., проведення попередньої оплати згідно договору на придбання контейнерів для твердих побутових відходів – 5,6 тис. грн., видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, ремонтом та утриманням автодоріг – 61,9 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, проведені видатки в сумі 260,9 тис. грн., які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості 2012 року по:

– капітальному ремонту доріг міста – 124,2 тис. грн.;

– капітальному ремонту Острозького НВК «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія» – 98,0 тис. грн.;

– поточному ремонту захисних споруд цивільної оборони – 38,7 тис. грн.

Рішенням сесії Острозької міської ради № 456 від 31 травня 2013 р. «Про звіт щодо виконання міського бюджету за I квартал 2013 року» звіт про виконання міського бюджету затверджено по загальному фонду: по доходах в сумі 8227,9 тис. грн.; по видатках в сумі 8636,8 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами 408,9 тис. грн.; по спеціальному фонду: по доходах в сумі 1423,6 тис. грн.; по видатках в сумі 862,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками 561,2 тис. грн.

Тетяна МАЦУН, начальник міськфінуправління
№24 від 15 червня 2013 р. Категория: Фінанси, податки і статистика | Просмотров: 260 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]