П'ятниця

19.04.2019

09:45

zg_ostroh@ukr.net, або zg_ostroh@i.ua
тел. 036-54-2-26-04
+38-097-500-20-81, 095-87-95-277 або 093-840-10-72

Передплата на газету "Замкова гора" не закінчується ніколи! (для ознайомлення натисніть мишкою)

Звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік

Доходна частина загального фонду міського бюджету становить 33901,6 тис. грн. Порівняно з попереднім роком доходи загального фонду збільшились на 2918,6 тис. грн. або на 9,4%.  

Рівень виконання доходної частини загального фонду бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів у 2013 році становить 101,9%.

Джерелами наповнення доходів загального фонду бюджету в 2013 р. були: власні доходи – 12712,2 тис. грн. або 37,5%; дотації – 9011,9 тис. грн. або 26,6%; субвенції – 12177,5 тис. грн. або 35,9%.

Надходження від податку на доходи фізичних осіб за звітний період становлять 11791,7 тис. грн. Планові призначення виконано на 106,5%. Порівняно з 2012 р. надходження збільшились на 589,7 тис. грн. Плати за землю надійшло 724,2 тис. грн., або 99,6% плану на рік. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в загальній сумі власних доходів становить 92,8 %, плати за землю – 5,7%.

Доходна частина спеціального фонду міського бюджету становить 5231,4 тис. грн. Порівняно з попереднім роком доходи спеціального фонду зросли на 729,0 тис. грн. або на 16,2%.

Рівень виконання доходної частини спеціального фонду бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів у 2013 р. становить 96,1%.

 Джерелами наповнення доходів спеціального фонду в 2013 р. були: доходи від збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 248,9 тис. грн.; доходи з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 0,2 тис. грн.; доходи від екологічного податку – 10,8 тис. грн.; доходи від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності – 3,1 тис. грн.; доходи від збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 5,5 тис. грн.; доходи бюджету розвитку, а саме: а) від єдиного податку – 2025,4 тис. грн.; б) від продажу земельних ділянок – 194,0 тис. грн.; в) від продажу майнових об’єктів – 384,0 тис. грн.; г) від податку на нерухомість – 17,2 тис. грн.; доходи від власних надходжень бюджетних установ – 520,2 тис. грн.; субвенції – 2590,1 тис. грн.

Виконання міського бюджету по видатках за 2013 р. становить 90,8% до плану з врахуванням змін, в тому числі: загальний фонд – 99,4%, спеціальний фонд – 52,1%, тобто видатки бюджету становлять 37336,4 тис. грн.

Із загального фонду міського бюджету проведено видатків всього на суму 33349,0 тис. грн., з них, на установи, організації та заходи, що фінансуються з міського бюджету, спрямовано 21259,3 тис. грн., або 99,9 відсотка до затверджених призначень.

У структурі видатків загального фонду міського бюджету за економічною ознакою видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату складають – 17609,0 тис. грн. або 52,8%, предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг (крім комунальних) – 447,5 тис. грн. або 1,3%, продукти харчування – 516,2 тис. грн. або 1,5%, відрядження – 45,6 тис. грн. або 0,1%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1777,5 тис. грн. або 5,4%, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення – 52,3 тис. грн. або 0,2%, поточні трансферти – 791,3 тис. грн. або 2,4%, соціальне забезпечення – 12095,0 тис. грн. або 36,3% до загальної суми використаних асигнувань та інші поточні видатки – 14,6 тис. грн.

У загальному обсязі проведених власних видатків міського бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 80,9% або 17198,5 тис. грн.

Обсяг захищених видатків за 2013 р. склав 19929,8 тис. грн. або 93,7% загальних видатків міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету).

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2013 р. становлять 3343,5 тис. грн., що становить 93,9% плану з врахуванням змін, в тому числі: по загальному фонду – 3147,8 тис. грн. або 99,0%, по спеціальному фонду – 195,7 тис. грн. або 51,3%.

У структурі видатків на утримання органів місцевого самоврядування видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 2810,5 тис. грн. або 89,3%, використання товарів і послуг – 329,7 тис. грн. або 10,5%, інші поточні видатки – 7,5 тис. грн. або 0,2% до загальної суми використаних асигнувань.

На утримання установ та закладів освіти у звітному періоді передбачені видатки в сумі 15727,7 тис. грн., використано 14926,7 тис. грн., або 94,9% призначень, в т. ч. по загальному фонду – 13770,0 тис. грн. або 99,8%, по спеціальному фонду – 1156,7 тис. грн. або 59,9% асигнувань.

Питома вага видатків по галузі «Освіта» в сумі видатків загального фонду бюджету міста становить 41,3%, в сумі власних видатків бюджету міста – 64,8%.

У структурі видатків загального фонду галузі «Освіта» видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 11590 тис. грн. або 84,2%, предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг (крім комунальних) – 97,6 тис. грн. або 7,1%, продукти харчування – 501,2 тис. грн. або 3,6%, відрядження – 28,6 тис. грн. або 0,2%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1544,4 тис. грн. або 11,2% до загальної суми використаних асигнувань на галузь та дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2,6 тис. грн., соціальне забезпечення – 3,6 тис. грн.

Протягом 2013 р. на соціальний захист та соціальне забезпечення при плані на звітний період 13507,2 тис. грн. використано 13467,8 тис. грн., що становить 99,7% до плану, в тому числі: по загальному фонду – 13444,5 тис. грн. або 99,9%, по спеціальному фонду – 23,3 тис. грн. або 54,7%.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів протягом звітного періоду склали 1426,7 тис. грн. У загальній сумі видатків на галузь видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 1341,5 тис. грн. або 94,0 відсотка, використання товарів і послуг – 29,7 тис. грн. або 2,1%, продукти харчування – 15,0 тис. грн. або 1,1 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16,8 тис. грн. або 1,2%, соціальне забезпечення – 23,5 тис. грн. або 1,6% до загальної суми використаних асигнувань та інші видатки – 0,2 тис. грн.

На утримання установ культури та проведення мистецьких заходів за 2013 р. використано 2090,4 тис. грн. бюджетних коштів або 99,4% призначень, в тому числі: по загальному фонду – 1769,6 тис. грн. або 99,8%, по спеціальному фонду – 320,8 тис. грн. або 97,2%.

В загальній сумі видатків загального фонду бюджету на галузь «Культура» питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 93,9% або 1661,9 тис. грн., придбання товарів і послуг – 1,0% або 17,6 тис. грн., оплата відряджень – 0,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,1% або 89,6 тис. грн.

На утримання закладів та проведення заходів з фізичної культури і спорту в звітному періоді використано 232,3 тис. грн. або 93,4%. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань при плані 10,4 тис. грн. використано 5,6 тис. грн. або 53,8% призначень.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 226,7 тис. грн., що становить 99,3% уточнених призначень на рік. У структурі видатків на галузь видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 205,1 тис. грн. або 88,3%, придбання товарів і послуг – 15,8 тис. грн. або 6,8%, оплата відряджень – 5,0 тис. грн. або 2,1%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6,4 тис. грн. або 2,8%.

На виконання міської Програми благоустрою міста у 2013 р. спрямовано 642,2 тис. грн., що становить 98,8 % уточнених призначень на рік.

На виконання міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки у минулому році спрямовано 8,7 тис. грн., що становить 62,1% уточнених призначень на рік.

На виконання міської Програми підтримки міської газети «Замкова гора» у звітному періоді використано 99,0 тис. грн. або 100% призначень на рік.

Кошти субвенції з державного та обласного бюджету використані на: допомогу сім'ям з дітьми – 10182,8 тис. грн.; пільги жителям міста – 1486,0 тис. грн.; субсидії населенню – 348,4 тис. грн.; компенсацію за пільговий проїзд автотранспортом – 58,9 тис. грн.; організацію щорічного конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» – 13,0 тис. грн.

З метою своєчасної та повної оплати захищених видатків протягом 2013 р. залучено короткотермінові позики з єдиного казначейського рахунку в сумі 6109,7 тис. грн. Станом на 1 січня 2014 р. непогашеними залишились середньострокові позики в сумі 1251,3 тис. грн.

Кошти спеціального фонду в сумі 3987,4 тис. грн. спрямовано на: видатки бюджету розвитку в сумі 1912,1 тис. грн.: на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 789,1 тис. грн. (КП «Водоканал» – 681,0 тис. грн., КП «Теплоенергія» – 108,1 тис. грн.); кошти за напрямком «Капітальні вкладення» використано відповідно до затвердженого переліку об’єктів в сумі 156,9 тис. грн.; на ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища – 27,9 тис. грн.; видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг – 242,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ становлять 509,9 тис. грн. і спрямовані на заробітну плату та нарахування на заробітну плату – 196,5 тис. грн., продукти харчування – 221,9 тис. грн., придбання товарів і послуг – 62,3 тис. грн., оплату комунальних послуг – 6,2 тис. грн., відрядження – 2,4 тис. грн., придбання основних засобів – 20,6 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, проведені видатки в сумі 793,7 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки по виконанню будівельних робіт з капітального ремонту приміщення центру надання адміністративних послуг по вул. Кривоноса, 32 в сумі 130,0 тис. грн.

Звіт щодо виконання міського бюджету затверджено рішенням міської ради від 28 лютого 2014 р.
№ 587 «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 2013 рік», а саме: по загальному фонду: по доходах в сумі 33901,6 тис. грн., по видатках в сумі 33349,0 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками 552,6 тис. грн.; по спеціальному фонду: по доходах в сумі 5231,4 тис. грн., по видатках в сумі 3987,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками 1244,0 тис. грн.

Тетяна МАЦУН, начальник міськфінуправління

№10 від 1 березня 2014 р. Категория: Міська рада | Просмотров: 282 | Добавил: Zamkova | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]